MINI Kiteboard World Tour — PKRA Mexico 2012 — Presentation

MINI Kiteboard World Tour — PKRA Mexico 2012 — Presentation